everything
in motion.
Zaznacz stronę

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz sposobów wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w ramach strony internetowej https://www.peroxide.pl

1 // Definicje

Na potrzeby polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator:
Peroxide Tomasz Nisztuk
Jęczmienna 5
65-012 Zielona Góra

Strona:
strona internetowa dostępna pod adresem https://www.peroxide.pl

Użytkownik:
każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2 // Dane osobowe

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolne wypełnianie formularzy dostępnych na Stronie (formularz kontaktowy, newsletter),
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Dane podane w formularzu są przetwarzane przez Administratora w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Dane pozyskane z formularzy dostępnych na Stronie nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownik ma następujące uprawnienia w związku z udostępnionymi Administratorowi danymi osobowymi:

 • żądania dostępu do udostępnionych danych,
 • sprostowania udostępnionych danych,
 • usunięcia udostępnionych danych,
 • ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

3 // Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) zawierające dane informatyczne (najczęściej w postaci plików tekstowych), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony (np. komputer, tablet, smartphone).

Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Strony reklamodawców oraz partnerów.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:

 • statystycznym – pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • marketingowym – przygotowanie dla Użytkownika Strony oferty dobranej do jego preferencji,
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu – Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Rodzaje plików cookies:

 • Tymczasowe – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • Stałe – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
 • Własne – pochodzące ze Strony;
 • Zewnętrzne – pochodzące z innej strony niż Strona odwiedzana przez Użytkownika,
 • Niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług udostępnionych na Stronie,
 • Funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika ustawień Strony,
 • Reklamowe – umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W przypadku takiego ustawienia, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Użytkownicy Strony mogą samodzielnie usunąć pliki cookies, wykorzystując do tego odpowiednie opcje przeglądarki internetowej, przeznaczone do tego programy czy odpowiednie narzędzia dostępne w ramach systemu operacyjnego. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

4 // Technologie

Administrator informuje, że stosuje na Stronie następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika na Stronie:

 • Google Analytics – kod śledzenia umieszczony w celu uzyskania statystyk związanych z zachowaniem Użytkowników na Stronie

5 // Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze przez operatora hostingowego KEI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków, funkcjonującego pod adresem https://www.kei.pl.

W trakcie korzystania ze Strony na logach serwera zapisywane są między innymi takie informacje jak:

 • adres IP Użytkownika odwiedzającego Stronę,
 • data i czas serwera,
 • system operacyjny,
 • przeglądarka internetowa,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony.

Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera służą wyłącznie do administrowania Stroną. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

6 // Kontakt z administratorem Strony

Kontakt z administratorem Strony możliwy jest pod następującym adresem e-mail:
admin@peroxide.pl.