everything
in motion.
Zaznacz stronę

Strona internetowa fundacji La Caixa

La Caixa jest jedną z największych fundacji na świecie, jeżeli weźmiemy pod uwagę budżet, którym dysponuje. Polski oddział fundacji wypełnia swoją misję poprzez Program „Włącz się”. Program oparty jest na koncepcji współpracy między firmami, które są społecznie zaangażowane, a organizacjami pozarządowymi. Beneficjentami działalności fundacji są osoby z grup defaworyzowanych.

Zajmowaliśmy się przygotowaniem projektu oraz realizacją polskiej wersji strony fundacji. Stronę zbudowaliśmy na popularnym systemie CMS WordPress.

klient / Fundacja La Caixa
zamawiający / Animagic
Projekt / Realizacja